Tu știi care sunt drepturile copilului tău?

Convenţia cu privire la Drepturile Copilului are 42 de articole care se referă strict la drepturile copilului. Aceste articole sunt clasificate în: drepturi de protecție, drepturi de dezvoltare, drepturi de participare.

În România, e altfel…

Astăzi, cu durere spunem că România arată astfel: fenomenul de „bullying” sau hărțuirea verbală sau fizică la școală ia amploare, deoarece astăzi 1 din 4 copii a fost umilit în fața colegilor şi 3 din 10 copii sunt amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi.

Victime ale abuzului

În fiecare zi, în medie, 2 copii pe oră au fost victime ale unei forme de abuz în familie sau în societate, mai mult de 1 copil din 2 (52,2%) se află în risc de sărăcie şi excluziune socială, 1 din 10 copii a mers la culcare flămând, iar peste 56.737 copii sunt în sistemul de protecție specială, adică fără îngrijire părintească.

Abandon școlar

Rata abandonului școlar este în creștere, 27,8% dintre copiii români nu frecventează școala, 42% (dintre copiii de 15 ani) sunt analfabeți funcțional (pot citi un text dar nu-l înțeleg).

Rata mortalității materne este cea mai înaltă din UE, de aproape 3 ori mai mare decât media europeană, de 6 ori mai mare decât în Italia și Spania și de 10 ori mai mare față de Austria și Polonia, ajungându-se astfel, la 19 decese din 100.000 de nașteri.

România era, în 2016, țara membră a UE cu cea mai mare mortalitate infantilă: 7,6 decese la 1.000 născuți-vii, de peste două ori mai mare faţă de media UE, de 3,6/ 1.000 născuți-vii.

Festivalul Drepturilor Copilului: 20 noiembrie – 20 decembrie

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) va organiza în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017 cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Drepturilor Copilului, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului care se sărbătorește în fiecare an la data de 20 noiembrie.

Peste 4.000 de copii vulnerabili, cărora li se adaugă cei aproximativ 1500 de anul acesta, s-au bucurat în decursul edițiilor precedente de acces la cultură, educație și au readus pe scena publică drepturile copilului.

Scopul Festivalului este sensibilizarea opiniei publice asupra responsabilităților care revin tuturor membrilor societății civile românești în ceea ce privește respectarea, promovarea și protecția drepturilor copilului.

În acest an, momentele cheie ale Festivalului sunt:

  • Zilele Ștafetei, eveniment organizat de Fundația Terre des Hommes;
  • Organizarea unei mese rotunde în cadrul căreia să fie discutate aspecte ce UN Guidelines for alternative care, documente care va fi lansat cu această ocazie de către SOS Satele Copiilor Romania.;
  • Gala de Decernare „Premiile Drepturilor Copilului Korczak”, premierea profesioniștilor care respectă, promovează și protejează drepturile copilului;

”Dreptul la educație este cel mai încălcat” – Daniela Gheorghe, director FONPC

„Ne dorim ca prin acest Festival să ridicăm nivelul de cunoaștere cu privire la drepturile copilului atât în rândul copiilor cât și al adulților. Constatăm că dreptul la educație este cel mai încălcat fie că vorbim despre lipsa protecției/siguranței copilului la școală sau despre abandonul școlar din cauza sărăciei. Este un semnal pe care noi, ca Federație, dorim să-l tragem îi să ne aliniem eforturile alături de autorități pentru ca fiecare copil să se simtă în siguranță la școală,” declară Daniela Gheorghe, director FONPC.

Programul Festivalului Drepturilor Copilului poate fi consultat AICI.

Drepturile copilului pe scurt

Mai jos aveți descriere pe scurt a drepturilor copilului. 

Toti copiii sunt egali.

Fără discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, naționalitate sau etnie, limbă, religie, opinii politice, stare materială sau poziție socială, dizabilități din naștere sau de orice alt fel.

Dreptul de a avea un nume și o naționalitate.

Copilul este îndreptățit să aibă un nume de familie, un prenume și o naționalitate. Dacă un copil este părăsit în spital, unitatea medicală are obligația de a raporta cazul poliției și autorităților locale, în scopul de a înregistra nașterea.

Dreptul la educație.

Statul român garantează accesul obligatoriu și gratuit la educație pentru toți copiii, fără discriminare. Părinții au obligația de a înscrie copiii la școală și de a se asigura că aceștia nu lipsesc de la cursuri.

Libertatea de expresie.

Copilul este liber să primească și să dea mai departe orice informație care corespunde interesului lui. Părinții sau persoanele care au copii în îngrijire sunt obligați să ofere informații, sfaturi și explicații copiilor și să le permită să își exprime propriile idei și păreri. Copiii sunt liberi să practice propria lor religie.

Dreptul la îngrijire medicală.

Accesul la servicii medicale și la medicamente este garantat de către stat. Părinții au obligația de a solicita asistență medicală necesară asigurării stării de sănătate a copilului.

Dreptul la îngrijire specială pentru copii cu dizabilități.

Pentru a îndepărta barierele sociale și economice din calea copiilor cu dizabilități și pentru a crea un mediu în care acești copii sunt acceptați de copiii de vârsta lor și în viață comunității.

Dreptul de a fi protejat de orice formă de violență, abuz sau neglijență.

Persoanele care lucrează cu copiii au obligația de a raporta serviciilor publice orice caz suspect de abuz sau neglijență. Legea interzice orice fel de pedeapsă fizică, acasă sau într-o instituție care ar trebui să se ocupe de protejarea sau educația copilului.

Dreptul copiilor la protecție specială.

Copiii au dreptul să fie protejați și dreptul la asistență din partea autorităților locale. Noua lege urmărește dezvoltarea unor servicii alternative de tip familial.

Dreptul la asistență pentru copiii aflați în conflict cu legea.

Până la vârsta de 14 ani, copiii nu răspund în fața legii. După vârsta de 14 ani, dacă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de copilul care nu răspunde penal, prezintă un grad ridicat de pericol social, comisia pentru protecția copilului poate decide plasamentul copilului într-un serviciu de tip rezidențial specializat de supraveghere a copiilor care au comis infracțiuni.

Dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatării economice.

Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării și nu poate fi constrâns la o muncă ce comportă un posibil risc sau care îi poate compromite educația sau dăuna sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale. Vârsta minimă de angajare este 15 ani. Autoritățile publice trebuie să se asigure că nici un copil nu este angajat sub vârsta legală, în locuri periculoase sau împotriva voinței lui.

Pentru programul Festivalului Drepturilor Copilului, urmăriți site-ul Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copii, AICI., și pagina de Facebook, FONPC.

Intră în conversație