Termeni si conditii

 

Termeni si conditii

 

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.totuldespremame.ro implica acceptarea Conditiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos.Pentru folosirea in bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a Termenilor si Conditiilor.
www.totuldespremame.ro este administrat de MultiMedia Est SRL cu sediul in Intrarea Temisana nr. 5, sector 1, Bucuresti inregistrata la RegistrulComertului cu nr J40/6866/1993, CUI RO3752067. Ne rezervam dreptul de a efectuamodificari ale acestor Termeni si Conditii precum si orice modificari site-ului www.totuldespremame.ro fara o notificare prealabila. Accesand pagina Termeni si Conditii, puteti citi intotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi.
Obligatiile dumneavoastra de inregistrare:
Pentru a putea cumpara de pe www.totuldespremame.ro, trebuie sa introduceti datele dumneavoastra pe website-ul nostru.
In utilizarea serviciului, declarati ca veti furniza informatii reale, corecte, actualesi complete despre dumneavoastra.
In situatia in care consideram ca aceasta obligatie a fost incalcata, ne rezervam dreptul de a va bloca accesul la utilizareaserviciului, pe perioada determinate sau nedeterminata, fara nicio notificare prealabila.
Protectia datelor personale si a vietii private
Prin accesarea Site-ului si/sau completarea formularelor de pe Site sau dezvaluirea datelor cu caracter personal prin orice alta metoda prevazuta pe Site, fiecare utilizator isi exprima acordul expres si neechivoc ca Multi Media Est sa acceseze datele sale personale, inclusiv a celor stocate pe retele de socializare (gen Facebook, Twitter, etc), sa trimita email-uri utilizatorului, sa posteze pe Wall, sa acceseze informatiile de profil de pe Facebook sau alta retea de socializare, precum si sa le stocheze si utilizeze. Toate acestea vor putea fi incluse in baza de date a Multi Media Est – persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 0022909.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice Multi Media Est  are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizeaza utilizatorul despre utilizator, un membru al familiei utilizatorului ori o alta persoana. Scopul prelucrarii datelor este „reclama, marketing si publicitate” si “servicii de comunicatii electronice”.
Utilizatorii sunt de acord ca Multi Media Est  sa transmita datele personale societatilor bancare cu care exista semnat un contract pentru virarea sumelor provenite din eventule premiilor obtinute ca urmare a concursurilor organizate de Multi Media Est.
Conform dispozitiilor art. 20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Multimedia Est are obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt destinate utilizarii de catre Multi Media Est si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali cu care exista sau vor fi  semnate contracte de confidentialitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul de marketing si publicitate Multi Media Est nu va transfera aceste date unui alt operator. Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopul informarii lor in privinta prestarii serviciilor de marketing si publicitate si afisarii utilizatorilor-beneficiari ai produselor si/sau serviciilor comercializate prin intermediul site-ului.  Multi Media Est nu raspunde pentru eventuala utilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catre partenerii sai.
Doriti sa primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc oferite de Multimedia Est?
o    DA
o    NU
Conform Legii 667/2001, utilizatorii au urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.  Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi utilizatorii trebuie sa expedieze catre Multi Media Est o cerere scrisa, datata si semnata, la sediul din Bucuresti, sector 1, Intr. Temisana nr. 5. De asemenea, utilizatorul are dreptul de a se adresa justitiei.
Daca unele date furnizate de utilizator Multi Media Est sunt incorecte, utilizatorul se obliga sa informeze imediat Multi Media Est.
Pret si modalitati de plata:
Pretul de achizitie prezentat pe facture va fi acelasi cu cel prezentat pe site la momentul achizitiei, pret la care se adauga si costurile de livrare.
Plata produselor se efectueaza in numerar/cash, la livrarea produsului sau prin credit/ debit card la plasareacomenzii online.
Informatii privitoare la livrare:
Odata cu platirea taxei inregistrarea la conferinta este efectiva. Veti primi un email de confirmare, cu numar de inregistrare. Factura poate fi livrata prin mail sau la cerere poate fi livrata in original in ziua conferintelor.
Politica de retur:
In cazul in care nu mai puteti participa la conferinta la care v-ati inscris, returnarea taxei de conferinta se poate face daca retragerea este anuntata cel tirziu cu 7 zile inainte de incepere/ziua conferintei. Retragerea este inregistrata numai daca ati primit raspuns de confirmare a retragerii dvs in timp util. In cazul in care doriti sa renuntati in ultimele 7 zile inainte de conferinta suma nu mai poate fi returnata.
Drepturile de autor (Copyright)
Intregul continut al site-ului www.totuldespremame.ro, incluzand, texte, imagini, grafice, elemente de grafica web, scripturisioricealte date, esteproprietatea S.C. Multi Media Est S.R.L. sau a furnizorilor sai si este protejat conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul scris a oricaror elemente de pe site-ul www.totuldespremame.ro, sau a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuala puteti folosi adresa de mail [email protected]
Politica de confidentialitate
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamântul dumneavoastra în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata catre urmatorii destinatari: Bancile implicate în platile online, Organismele Internationale de Carduri si Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, catre institutiile abilitate.
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/200, clientii nostri au urmatoarele drepturi:
1) Dreptul la informare (art.12)
2) Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
3) Dreptul la interventie (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si în mod gratuit, urmatoarele:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexact sau prelucrarilor nelegale;
b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
c) notificarea tertilor cu privire la operatiunile prevazute la lit. a) si b).
4) Dreptul la opozitie (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.
5) Dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor garantate de lege si care au fost încalcate.
6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

 

Responsabilitati privind produsele
Limitari privind utilizarea anumitor tehnici de comunicatie la distanta
Art. 1. – Urmatoarele tehnici de comunicatie la distanta necesita acordul prealabil al consumatorului:
a) system automatizat de apel fara interventie umana (automat de apel);
b)telecopiator (fax)
c) adresa de posta electronica (e-mail)
Art. 2. – Utilizarea altor tehnici de comunicatie individuala la distanta in afara celor prevazute la art. 1 nu este permisa daca exista un refuz manifestat de consumator.
Lista cuprinzand tehnicile de comunicatie la distanta
a) imprimat neadresat;
b) imprimat adresat;
c) scrisoare tipizata;
d) publicitate tiparita cu bon de comanda;
e) catalog;
f) telefon cu interventie umana;
g) telefon fara interventie umana (automat de apel, audiotext);
h) radio;
i) videofon (telefon cu imagine);
j) videotext (microordinator, ecranTv cu tastaturasauecrantactil);
k) posta electronica (e-mail);
l) telecopiator (fax);
m) televiziune (teleshopping).
Litigii
Prinfolosirea,vizualizarea sau cumpararea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunostinta asupra faptului ca legile romane vor guvernaTermenii si Conditiile de mai sus si orice disputa de orice fel care ar putea sa apara intre utilizator si S.C. Multi Media Est S.R.L. In cazul unor eventuale conflicte intre S.C. Multi Media Est S.R.L. si clientii sai, se va incerca mai intai rezolvarea acestora pe cale amiabila in minim 30 de zile lucratoare.
Daca rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat in instant competent in conformitate cu legile romane in vigoare.
Diverse
Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odata cu lansarea comenzii, clientul accepta fara obiectiuni Conditiile si termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeasi cu un contract valabil incheiat.
Fiind de acord cu acesti Termeni si Conditii clientul isi asuma in totalitate drepturile si obligatiile ce decurg din cumpararea de pe site-ul www.totuldespremame.ro.