Completează proverbele

Din următoarele proverbe lispeşte câte un cuvânt. Descoperă care este acesta pentru a completa proverbul şi a-i înţelege sensul.

Lupul îşi schimbă părul, dar_________ ba!
Gura _________ adevăr grăieşte!
______se numără bobocii.
Câte _____________ atâtea obiceiuri.
Fiecare sac îşi are ____________.
Vorba-i de ________, tăcerea e de aur.
O mâna spală pe altă şi amândouă ____________.
___________nu merge de multe ori la apă!
Capul plecat, ___________nu-l taie.
Noaptea e un _____________bun.

Răspunsuri1. Năravul
2. Păcătosului
3. Toamna
4. Bordeiuri
5. Peticul
6. argint
7. obrazul
8. Ulciorul
9. Sabia
10. sfetnic

Source: Feed 5

DISTRIBUIȚI
Intră în conversație