SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI 1.1. Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Concurs”) este S.C. RelifeWellness, cu sediul in Bucuresti, Str. Intrarea Temisana, nr. 5, sector 1, Cod de identificare fiscală34237185, Nr. Reg....

APLICAȚII UTILE PENTRU PĂRINȚI