Regulament concurs Câștigă o mașină de spălat cu LG și Totul Despre Mame

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI

1.1. Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Concurs”) este MultiMedia Est SRL cu sediul in Str.Temisana nr. 5, sector 1, Bucuresti inregistrata la RegistrulComertului cu nr J40/6866/1993, CUI RO3752067, administrator al site-ului www.totuldespremame.ro, denumita in continuare „Organizator” .

1.2. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, prin publicarea acestuia la urmatoarea adresa web: www.totuldespremame.ro.ro incepând cu data de 19.07.3017 si pana la 10.08. 2017.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei.

2.2. Campania se va desfasura la nivel national in perioada 19.07.2017 –2.08.2017 inclusiv, prin intermediul site-ului www.totuldespremame.ro, si pe pagina de Facebook apartinand Organizatorului.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Concursului, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

3.1. Inscrierea in prezentul Concurs se poate efectua prin intermediul paginii de Facebook Totul despre mame. Pentru a se înscrie in concurs, utilizatorii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

  1. .Sa acceseze pagina de Facebook Totul despre mame la postarea legată de concursul LG, în perioada 19.07.2017 – 2.08.2017
  2. . Să spună printr-un comentariu postat pe pagina de Facebook cum te-a făcut micuțul tău mândră astăzi
    Un participant se poate inscrie o singura data

3.2. Organizatorul Concursului nu isi asuma responsabilitatea:

  1. .pentru inscrierile incomplete sau incorecte,
  2. .daca pagina de Facebook furnizata la inscrierea pe site este incorecta/invalida si nu poate fi identificata. In acest caz, Organizatorii nu il vor putea contacta in cazul in care participantul respectiv va fi desemnat potential castigator;
  3. .pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet si/sau ale serverului ce gazduieste site-ul datorita aglomerarii retelelor de internet pe perioadele de traffic intens.
  4. .pentru pierderile sau intarzierile inscrierilor de formulare electronice, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
  5. .pentru blocarea formularului de inscriere datorita aglomerarii retelelor de internet sau din cauza intreruperilor neanuntate ale serviciului de internet;

3.4. Participantul la aceasta Campanie trebuie sa fie un „posesor legal” al unei pagini de Facebook. 

SECTIUNEA 4. PREMIILE

Premiile acordate nu pot fi cedate altor persoane, nu pot inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului/imposibilitatii vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuz intelegandu-se orice manifestare expresa si neechivoca ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care vreunul dintre castigatori refuza preluarea premiului de la Organizator, refuza semnarea procesului-verbal de predare-primire etc.), asa cum este acesta descris in prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

5.1. Premiul Concursului se acorda prin tragere la sorti in data de 3.08.2017.

5.2. Dupa validare, castigatorii vor fi anuntati in cadrul paginii de Facebook Totul despre mame. Premiul trebuie revendicat in termen de cel mult 5 zile lucratoare, in caz contrar acesta este anulat (castigatorul va fi invalidat, pierzand dreptul de atribuire a premiului fara nicio despagubire din partea Organizatorului).

5.3. Pentru a fi validat final si a putea intra in posesia premiului, fiecare castigator trebuie sa comunice Organizatorului,  datele sale de identificare complete (nume, prenume, adresa, numar de telefon). Aceste date vor fi utilizate pentru identificarea castigatorului si expedierea premiului. In cazul in care castigatorul: a. – nu a furnizat datele sale reale pentru inregistrarea pe site; b. – a folosit mai multe conturi pentru a participa la concurs; c. – nu indeplineste conditiile de participare la concurs, atunci castigatorul va fi invalidat, pierzand dreptul de atribuire a premiului fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

6.1. Prin completarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea inscrierii in Concurs, tragerii la sorti, validarii, atribuirii/expedierii premiilor.

6.3. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001.

SECTIUNEA 7. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului.
*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

SECTIUNEA 8. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa MultiMedia Est SRL cu sediul in Str. Temisana nr. 5, sector 1, Bucuresti inregistrata la RegistrulComertului cu nr J40/6866/1993, CUI RO3752067, administrator al site-ului www.totuldespremame.ro , in termen de maxim 4 (patru) saptamani de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

 

DISTRIBUIȚI
Intră în conversație