REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI „SMECTIDRAL”

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI „SMECTIDRAL”
Perioada de desfasurare: 18.09.2018 ora 09.00 – 21.09.2018 ora 23.59

Sectiunea I. Organizatorul Concursului
I.1. 1.1. Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Concurs”) este S.C. Relife Wellness, cu sediul in Bucuresti, Str. Intrarea Temisana, nr. 5, sector 1, Cod de identificare fiscală 34237185, Nr. Reg. Com. J403171/16.03.2015,  administrator al site-ului www.totuldespremame.ro, denumita in continuare „Organizator” .

Sectiunea II. Temeiul legal. Scopul
II.2 Concursul va avea loc in perioada 18.09.2018 ora 09.00 – 21.09.2018 ora 23.59, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial.
Concursul este organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul paginii de Facebook Totul despre mame.
Sectiunea IV. Dreptul de participare
III.1. Poate participa la Concurs orice persoana fizica cu domiciliul sau cu resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului si care detine un cont de Facebook (“Participantii”).
La Concurs nu au dreptul sa participe:
-angajatii SENSIBLU S.R.L. si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea anterior mentionata, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora; angajatii agentiilor colaboratoare in derularea prezentului Concurs, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora.
– angajații Relife Welness, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora.
IV.2. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial. IV.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul Oficial sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.
IV.4. Termenii si conditiile prevazuti in prezentul Regulament Oficial (“Regulamentul”) pentru desfasurarea Concursului sunt obligatorii pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau intrerupe Concursul, fara drept de compensare, orice modificare, suspendare sau intrerupere urmand a se comunica in prealabil pe pagina de Facebook a Concursului Facebook Totul despre mame.
IV.5. Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui Participant pe pagina de Facebook Totul despre mame.
Sectiunea V. Modalitatea de desfasurare a Concursului
V.1. Pentru a se putea inscrie valabil in Concurs, fiecare Participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:
• Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit Sectiunii IV de mai sus;
• Inscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului mentionata la Sectiunea III de mai sus;
• sa se inscrie in Concurs cu contul de Facebook;
• sa posteze un comentariu pe pagina Facebook Totul despre mame, la postarea care anunta Concursul, in care sa sa compuna o scurta poezie legata de o situatie amuzanta pe care a trait-o provocata de deranjul la stomac;
• sa urmareasca pagina de Facebook Totul despre mame, pentru a fi la curent cu desfasurarea Concursului si anuntarea castigatorilor.
V.2. Vor fi considerate valabil inscrise in Concurs comentariile postate pana la data de 21.09.2018 ora 23.59. Comentariile postate dupa aceasta data nu vor mai fi luate in considerare. Comentariile vor contine un limbaj decent, fara expresii obscene si/sau licentioase si trebuie sa respecte cerinta descrisa in prezentul Regulament Oficial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge orice comentariu care nu respecta prevederile prezentului Regulament Oficial.
Sectiunea VI. Desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor
VI.1. Toate comentariile care respecta, cumulativ, conditiile de participare mentionate in Sectiunea V, vor intra automat in etapa de jurizare si cele mai interesante trei raspunsuri vor fi premiate. Castigatorii premiilor vor fi desemnati de catre o comisie numita de Organizator, care va acorda puncte de la 1-10 pentru fiecare comentariu, in functie de creativitatea si autenticitatea comentariului postat.
VI.2. Primele 3 comentarii care vor obtine cel mai mare punctaj vor fi premiate. VI.3. In cadrul Concursului se vor acorda 3 (trei) premii, fiecare constand in urmatoarele produse:
O cutie de Smectidral – 75 lei (saptezeci si cinci de lei), TVA inclus.
Un bax de hartie igienica marca Zewa – 25 lei (douazeci si cinci de lei), TVA inclus.
VI.4. Valoarea fiecarui premiu este de 100 lei (o suta de lei), TVA inclus. Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului este de 300 lei (trei sute de lei), TVA inclus. VI.5. Participantii desemnati castigatori nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului oferit in cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.
VI.6. Premiile revin numai Participantilor desemnati castigatori si nu pot fi transmise unor terte persoane.
VI.7. Pentru evitarea oricarui dubiu, un Participant la Concurs nu poate castiga decat un singur premiu, indiferent de numarul de comentarii valabil inscrise la postarea care anunta desfasurarea Concursului.
Sectiunea VII. Publicarea castigatorilor. Validarea castigatorilor. Intrarea Castigatorilor in posesia premiilor
VII.1. Numele conturilor castigatorilor vor fi publicate de catre Organizator pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/totuldespremame, printr-o postare dedicata acestui anunt in data de 22.09.2018, la ora 12.00. Numele complet, varsta, telefonul si adresa de livrare a premiilor vor fi transmise de catre castigatori prin intermediul unui mesaj privat transmis catre pagina de Facebook https://www.facebook.com/totuldespremame in termen de 72 de ore de la afisarea castigatorilor.
VII.2. In cazul in care datele solicitate nu sunt comunicate in termenul anterior mentionat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile.
VII.3. Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
• participantul indeplinea conditiile pentru a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Sectiunii IV de mai sus;
• inscrierea in Concurs s-a realizat conform Sectiunii V de mai sus;
• respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Sectiunea V de mai sus;
• transmiterea datelor de contact print-un mesaj privat transmis catre pagina de Facebook https://www.facebook.com/totuldespremame
VII.4. Premiul va fi expediat prin curier, la adresa specificata de castigatori, astfel cum aceasta a fost comunicata prin mesaj privat transmis catre pagina de Facebookhttps://www.facebook.com/totuldespremame
VII.5. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participanti Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.
VII.7. Odata ce premiul este inmanat, Organizatorul este liberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial.
VII.8. Participantii desemnati castigatori nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in schimbul premiilor castigate si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.
Sectiunea VIII. Protectia datelor cu caracter personal
VIII.1. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (,,GDPR”) pe durata Concursului si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
VIII.2. Datele personale colectate, respectiv numele contului Facebook de pe care se face inscrierea in Concurs, comentariul postat, numele si prenumele, varsta, telefonul si adresa castigatorilor vor fi colectate si folosite in scopul aratat la Sectiunea II din acest Regulament Oficial, respectiv inscrierea participantilor la Concurs si acordarea premiilor. Participarea dumneavoastra Concurs este voluntara si are ca temei legal consimtamantul dumneavoastra, manifestat prin postarea unui comentariu sub forma de poezie. Drept urmare, dumneavoastra decideti daca ne oferiti datele dumneavoastra cu caracter personal, prin inscrierea in Concurs si comunicarea acestora in cazul in care ati fost declarat castigator. Astfel, in situatia in care nu doriti sa ne furnizati datele necesare in vederea validarii castigatorilor, societatea se afla in imposibilitatea acordarii premiilor.
VIII.3. Nu vom publica pe site-ul nostru web numele, prenumele, fotografia sau alte date cu caracter personal ale castigatorilor Concursului.
VIII.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastra personale pe intreaga durata a Concursului, precum si pentru o perioada de 3 ani de la data desemnarii castigatorilor.
VIII.5. Organizatorul va dezvalui numele si prenumele, adresa de domiciliu si telefonul castigatorilor catre societatile Fastuis Curier sau DPD, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre autoritati publice, la solicitarea expresa si in scris a acestora sau in cazul in care exista suspiciuni privind savarsirea unei infractiuni.
VIII.6. Sensiblu SRL, in calitate de organizatori si utilizatori ai serviciilor online, nu colecteaza si nu obtine informatii referitoare la continutul datelor publicate pe Facebook si la utilizarea acestora de catre Facebook. Prin inscrierea in Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Facebook. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati politica de confidentialitate a Facebook la adresa https://www.totuldespremame.ro/termeni-si-conditii

VIII.7. In temeiul dispozitiilor legale, beneficiati de urmatoarele drepturi in legatura cu datele dumneavoastra personale:
Dreptul de acces la datele personale si de a solicita o copie a acestora;
Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal prelucrate care va privesc, in masura posibilului si in conformitate cu legile aplicabile;
Dreptul de a va retrage, in orice moment, consimtamantul acordat pentru aceasta prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;
Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii, in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrarii;
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata (creare de profiluri);
Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate intr-un format structurat si de a solicita transferul lor direct catre alt operator;
Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii datelor cu Caracter Personal.
VIII.8. Pentru exercitarea acestor drepturi Participantii se pot adresa cu o cerere scrisa datata si semnata catre SENSIBLU S.R.L. cu sediul in Ilfov, Str. Ciobanului nr. 133, Mogosoaia, Judetul Ilfov, 077135, Romania, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de email [email protected] Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal poate fi contactata la telefon +40.318.059.211 sau email [email protected] sau pe adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.
In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
VIII.9. Pentru mai multe detalii despre Politica de confidentialitate a Relife Welness., vizitati link-ul https://www.totuldespremame.ro/termeni-si-conditii
IX.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.
Sectiunea X.Diverse
X.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va putea fi implicat in nicio modalitate in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra Premiilor.
X.2. Organizatorul Concursului nu este raspunzator de plata de taxe sau a altor obligatii financiare legate de Premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanelor castigatoare.
X.3. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea Premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.
SECTIUNEA 8. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa  S.C. Relife Wellness, cu sediul in Bucuresti, Str. Intrarea Temisana, nr. 5, sector 1, Cod de identificare fiscală 34237185, Nr. Reg. Com. J403171/16.03.2015,  administrator al site-ului www.totuldespremame.ro, in termen de maximum 4 (patru) saptamani de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

DISTRIBUIȚI
Intră în conversație ()