A doua etapă de înscriere la grădiniţă începe luni

inscriere la gradinita

Părinţii care au ratat prima etapă de înscriere la grădiniţă pentru anul şcolar 2016 – 2017, ar trebui să ştie că luni, 27 iunie, începe a doua etapă.

Conform calendarului citat de ziare.com, a doua etapă de înscriere la grădiniţă pentru anul 2016-2017 va avea loc între 27 iunie şi 29 iulie.

Orarul înscrierilor este stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi se află afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul Inspectoratului Școlar.

Reînscrierea în grădiniţe a copiilor care în anul şcolar anterior au frecventat respectivele unităţi de învăţământ a avut loc în perioada 4-20 mai.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale (stabilite de Ministerul Educaţiei) şi criterii de departajare specifice (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Oficiul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 20 mai).

Cererile respinse fie ca urmare a opţiunilor insuficiente din fişa de înscriere, fie din cauza absenţei locurilor la unitatea de învăţământ dorită, vor putea fi redepuse şi aprobate în etapele imediat următoare sau în etapa de ajustări, programată în perioada 1 – 31 august.

ÎNSCRIERE LA GRĂDINIŢĂ 2016- 2017

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

– capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată);
numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);

– criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;

– numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Unităţile de învăţământ au obligaţia afişarii la loc vizibil a informaţiilor privind statutul grădiniţei, respectiv dacă este acreditată, autorizată să funcţioneze provizoriu, cu atestat de calitate emis de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

Dacă ţi s-a părut util acest articol, dă LIKE paginii noastre de Facebook, unde vei găsi şi alte articole interesante.

Foto: Guliver

DISTRIBUIȚI
Intră în conversație ()