Livia

    Prenumele feminin Livia provine din cuvantul latinesc liveo (a invidia) sau lividus (invidios). Are varianta masculina Liviu.

    DISTRIBUIȚI