Alocația pentru copii 2019: Banii primiți lunar depind de vârsta copilului și gradul de handicap

copii bani pusculita

Alocația de stat pentru copii este o sumă de bani pe care autoritățile din țara noastră o acordă tuturor copiilor aflați până la vârsta majoratului sau, în anumite cazuri, chiar și după această vârstă. Alocația reprezintă un venit neimpozabil, iar cuantumul ei nu a suferit modificări în 2018, ceea ce înseamnă că alocația pentru copii se va acorda în 2019 la același nivel.

După cum stabilește Legea nr. 61/1993, alocația de stat pentru copii este acordată lunar de statul român tuturor copiilor, fără discriminare, ca o formă de ocrotire. În esență, alocația se acordă copiilor până la vârsta de 18 ani, dar dacă la împlinirea acestei vârste ei urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, tinerii vor primi în continuare alocația, până la terminarea cursurilor.

Alocația pentru copii 2019: 84 de lei sau 200 de lei pe lună

Cuantumul alocației de stat pentru copii nu a mai suferit modificări de peste trei ani, mai exact, de la jumătatea lui 2015. Așadar, în 2019, alocația pentru copii își păstrează valoarea de anul trecut. Valoarea alocației se stabilește în raport cu indicatorul social de referință (ISR), care este în prezent de 500 de lei, astfel:

  • 0,4 ISR (200 de lei) pentru copiii în vârstă de până la doi ani (sau trei ani, în cazul copiilor cu handicap). Aceasta se cumulează cu indemnizaţia lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserţie prevăzute de legislaţia în vigoare. Tot 200 de lei primesc până la 18 ani și copiii încadrați în grad de handicap.
  • 0,168 ISR (84 de lei) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între doi şi 18 ani şi pentru liceenii de peste 18 ani;
  • 0,4 ISR (200 de lei) pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între trei şi 18 ani.
    În principiu, conform Legii nr. 61/1993, până la vârsta de 14 ani a copilului, alocația de stat se plătește unuia dintre părinți pe baza acordului acestora sau, dacă aceștia nu se înțeleg, pe baza deciziei autorității tutelare ori a hotărârii judecătorești, părintelui căruia i s-a încredințat copilul spre creștere.

Alocația pentru copii 2019: După 14 ani și copiii își pot ridica alocația

Totodată, actul normativ mai stabilește că alocația “se plăteşte şi tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii”.

Dacă au împlinit vârsta de 14 ani, iar reprezentantul legal își dă acordul în acest sens, copiii pot să primească ei înșiși alocația. În același timp, tinerii care au vârsta de peste 18 ani și care au dreptul la această alocație o pot primi în baza unei cereri.

Alocația pentru copii 2019: Se poate plăti retroactiv

Pentru ca un copil să poată primi alocația, responsabilii acestuia trebuie să facă o cerere. “Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii”, stipulează actul normativ ce reglementează acordarea alocației de stat pentru copii. În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.

Alocaţia de stat se acordă şi copiilor cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie, care sunt rezidenţi în România, dacă aceştia locuiesc cu părinţii.

Autor: avocatnet.ro

DISTRIBUIȚI
Intră în conversație